Tagarchief: bouwkunde

Bachelor trimester 1 jaar 1

Kubuswoning

De basis van de woning is een kubus, om dit te versterken heb ik diezelfde kubus, verkleind in de woning terug laten komen. Hierin is de badkamer te vinden, en aan de buitenkant zit een keukentje. Op de kleinere kubus heb ik het slaapvertrek geplaatst.

Het is een kleine woning, en omdat licht meer ruimte kan suggereren heb ik drie grote ramen aan de westkant gemaakt en drie middelgrote aan de zuidkant. De openslaande deuren naar het balkon zijn ook van glas.

Aan het einde van de opdracht werden alle ontwerpen op elkaar gestapeld zodat er een flat ontstond.

cubusmaquette_small flat_small

Studentenkamer verbouwen

De tweede opdracht was het verbouwen van je eigen kamer. Ik zat in die tijd op een kamer in Eindhoven van 10,4 m2 netto vloeropppervlak. Volgens de opdracht mochten we de kamers met maximaal de helft uitbreiden. Ik heb echter meer ruimte weten te creëeren door een schuine wand recht te trekken.

Een opmerkelijk aspect in mijn ontwerp zijn de lichtbakken. Ik heb de ramen vervangen door L-vormige lichtbakken zodat, indirect zonlicht werd verkregen en om de ruimte groter te laten lijken.

Deze opdracht was vooral als vingeroefening bedoeld, vandaar dat onderstaande maquette niet is uitgewerkt.

maquettekamer_small

Themacafé

Het derde project, tevens het laatste van trimester 1, was het themacafé. Ik heb als thema de bergsport genomen, omdat dit nu eenmaal een grote hobby van me is.

Het idee achter het ontwerp is een rots. Het café moest een klimobject zijn waar het uitgaan in een gewone kroeg samensmelt met het klimmen in een hal en op een kunstrots.

De omloop op de eerste etage is geplaatst om het klimmen aan de buitenkant mogelijk te maken. Ook binnen op de eerste etage is een klimgedeelte geplaatst, naast onder andere kleedruimtes en toiletten. De gehele beganegrond doet dienst als kroeg. Op de derde etage is een dakterras, waar men uitzicht heeft op Stratumseind.

Opmerkelijk aan het ontwerp zijn de voor en achter gevels, Deze zijn bijna in het geheel opgetrokken uit een glas, overgoten met een laag steen (in werkelijkheid houten platen met spuitbeton die het glas voor een deel bedekken.

Danielsmaquette_small gevel2themacafemaquette_small gevel1themacafemaquette_small gevel3maquettethemacafe_small indoorklimhal_small

gevels_small plattegronden_small isometrie_small doorsnede_small

Welkom op de showcaseportfolio website van Daniël Tulp

Als bouwkunde student aan de Technische Universiteit van Eindhoven krijg je een combinatie van technologie en creativiteit voorgeschoteld waarbinnen eenieder vrij is zijn of haar weg te kiezen.

Ik heb duidelijk mijn eigen weg gekozen door mij in mijn master Architecture, Building and Planning in de richting Design and Lifespan, te concentreren op duurzaamheid in de bouw. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een visie, bepaalde competenties en attitude waar u op deze website de uiteenzetting over zal aantreffen. U kunt hier ook informatie vinden over werkstukken die ik tijdens mijn studie heb gemaakt als uitwerking van die competenties.

Mijn afstuderen staat volledig in het teken van duurzaamheid met als onderwerp het Cradle to Cradle concept zoals dat is ontwikkeld door McDonough en Braungart.

Tot slot zult u mijn Curriculum Vitae kunnen doornemen zodat u een compleet beeld van mij kunt krijgen.

Als u vragen heeft, ben ik altijd bereid deze te beantwoorden, dus schroom vooral niet om het contactformulier in te vullen.

Vooronderzoek

Doelstelling

Van het vooronderzoek

De doelstelling van het vooronderzoek is het opstellen van een onderzoeksplan met betrekking tot het toepassen van het Cradle to Cradle concept op Nederlandse woning nieuwbouw.

In het vooronderzoek

De doelstelling in het vooronderzoek is het ontwikkelen van kennis over het Cradle to Cradle concept en opstellen van een onderzoeksplan voor het hoofdonderzoek.

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

Wat is het Cradle to Cradle concept en hoe kunnen
probleemgebieden bij de toepassing daarvan worden geïdentificeerd?

Deelvragen

 1. Wat zijn de doelen en principes van het Cradle to Cradle concept?
 2. In hoeverre zijn deze doelen en principes wetenschappelijk onderbouwd?
 3. Hoe kunnen bouwdelen als probleemgebieden met betrekking tot de toepassing van het Cradle to Cradle concept worden geïdentificeerd?

Operationalisering onderzoeksvragen

 1. Wat zijn de doelen en principes van het Cradle to Cradle concept?
  1. Wat zijn de doelen van het Cradle to Cradle concept?
  2. Met welke principes kunnen die doelen volgens het Cradle to Cradle concept worden behaald?
 2. In hoeverre zijn deze doelen en principes wetenschappelijk onderbouwd?
  1. Wat is de kritiek vanuit de wetenschappelijke wereld op het Cradle to Cradle concept?
  2. In hoeverre komt het Cradle to Cradle concept overeen met bestaande duurzame concepten?
  3. In hoeverre is er ander wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Cradle to Cradle doelen en principes?
  4. Is of wordt er wetenschappelijk onderzoek naar het Cradle to Cradle concept verricht?
 3. Hoe kunnen bouwdelen als probleemgebieden met betrekking tot de toepassing van het Cradle to Cradle concept worden geïdentificeerd?
  1. Wat zijn de ontwerpcriteria voor een Nederlandse Cradle to Cradle woning?
  2. Welke bouwdelen zijn te onderscheiden in de Nederlandse woningbouw?
  3. Aan welke criteria voldoen problematische bouwdelen?

Onderzoeksmethode

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen zal er een exploratief documentenonderzoek worden gedaan waarbij literatuur en bouwtekeningen zullen worden geanalyseerd. Na de analyse zullen de resultaten worden gesynthetiseerd waarin concreet op het beantwoorden van de deelvragen wordt ingegaan waarna een antwoord op de hoofdvraag wordt geformuleerd in de conclusie.