Curriculum Vitae

Opleiding

Hoogst afgeronde opleiding:
Master of Architecture, building and planning aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven

Werkervaring

W/E adviseurs

Periode: 06-07-2009 tot heden
Functie: Adviseur duurzaam bouwen
Werkzaamheden: Binnen teamverband werk ik mee aan verscheidene grote en kleine projecten met betrekking tot advisering aan bouwbedrijven, architecten, woningcorporaties etc. over duurzaam bouwen. Hierbij worden analyses gemaakt van bouwprojecten, worden kennis en instrumenten ontwikkeld en worden implentatietrajecten vormgegeven binnen een groeiend en vooruitstrevend bedrijf of overheidsorgaan.

W/E adviseurs

Periode: 27-09-2007 tot 30-07-2009
Functie: Stagiair Adviseur duurzaam bouwen
Werkzaamheden: Naast het leren kennen van het bedrijf ben ik werkzaam geweest binnen grote en kleine bouwprojecten als adviseur duurzaam bouwen. Daarnaast heb ik mijn afstudeerproject bij het bedrijf afgerond.

DT^2 Daniël Tulp design technologie

Periode: 01-05-2006 tot 2008
Functie: Eigenaar/ Webdesigner
Werkzaamheden: Deze eenmanszaak heb ik opgericht voor bijverdiensten naast mijn studie. Het werk bestond uit acquisitie van opdrachten, contacten met klanten onderhouden, administratie, ontwerp en implementatie van de websites en het maken van Open Source extensies voor Joomla!.

René van Zuuk architecten

Periode: 07-2005 t/m 08-2005
Functie: Stagiar
Werkzaamheden: Naast zijn kantoor op de Fantasie in Almere, heeft René van Zuuk zijn nieuwe woning laten bouwen (Project X). Dit heeft hij hoofdzakelijk laten doen door stagiaires waar ik er één van was. Hierbij werden wij in de bouw begeleid door Dhr. van Zuuk en zijn collega Kersten Scheller.

Bouwkundewinkel (TU/e)

Periode: 01-09-2003 t/m 31-06-2005
Functie: Medewerker
Werkzaamheden: Als medewerker van de BouwkundeWinkel Eindhoven heb ik onderzoek gedaan naar bouwgebreken bij particulieren of organisaties in Nederland. De onderwerpen bestonden uit bouwfysische, architectonisch, bouwtechnisch en stedebouwkundige vraagstukken waarbij wetenschappelijk onderzoek vaak vereist is.

Kleinschalige werkzaamheden

 • Voorlichter en gids opendagen TU/e
 • Assistent inspiciënt conservatorium Enschede
 • Postbode TPG post
 • Verwerken bestellingen Wolters Kluwer
 • Winkelmedewerker Albert Heijn
 • Dagblad bezorger Wegener uitgeverij

Vaardigheden

Buitenlandse talen

Engels: Goed
Duits: Voldoende
Frans: Slecht/ Matig

ICT

Verregaande vaardigheden met programmeertalen zoals HTML en CSS.
Daarnaast vaardig met ASP, PHP, Javascript, jQuery, vbScript.

Affiniteit en vaardigheden met vele programmatuur als MS Office, Gimp, Photoschop, Autocad, SketchUp etc..

Vrijwillegers werk

Commissiewerk en bestuurswerk

CHEOPS (studievereniging)

 • Eerstejaars Overleg Bouwkunde commissie (voorzitter)
 • P-raad overleg
 • Bachelor Overleg Bouwkunde commissie
 • P-BOP commissie (voorzitter)
 • Internetcommissie (voorzitter)

ESAC (Eindhovense Studenten Alpen Club)

 • Bestuur ’03-’04 (voorzitter)
 • Musketon redactie
 • Internetcommissie

Open Source website software

 • Ontwikkelingsteam RSGallery2
 • Modules RSGallery2
 • Bugtracking Joomla! Project

Visie

Van jongs af aan ben ik door mijn ouders en familie meegenomen de natuur in. Het groene gevoel neemt nog steeds een erg grote plaats in binnen mijn familie. Mijn ouders wonen nu bijvoorbeeld op het platteland met een zeer ruime tuin die ze het hele jaar door bijhouden. Vakanties werden en worden eigenlijk altijd in de bergen door gebracht of andere wonderschone natuur.

Rolled up fern

Dit heeft mij er ook toe aangezet om steeds verder te gaan in de bergsport. Tegenwoordig ben ik er minder fanatiek in, maar vroeger ging ik ook nog wel regelmatig klimmen in de rotsen van Frankrijk, Duitsland en België en in de klimhal. De natuur speelt echter nog steeds een grote rol in mijn leven en zal dat altijd doen.

Tegelijkertijd zie ik dat de mens niet goed met zijn omgeving en de levende wezens daarin, omgaat. Er wordt vervuild, er is onnodig dierenleed en de huidige klimaatproblemen zorgen voor een noodzaak om oplossingen te zoeken ook binnen de bouwkundige sector. Dit is de reden dat ik een sterke interesse heb in duurzame ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van de bouwkunde, hoewel ik van mening ben dat op dat gebied veel winst te behalen valt.

Mijn passie bij het ontwerpen is om iets tastbaars te creëren waarbij de techniek en creativiteit samen komen om tot oplossingen te komen die resulteren in een tastbaar object waar ik met voldoening op terug kan kijken. Dit is waarschijnlijk ook één van de redenen waarom ik webdesign als bijbaan heb gekozen.

Mijn utopie van de wereld is een versmelting tussen de mens en de aarde. Men moet weer onderdeel worden van de natuur, er hoort geen tweedeling te zijn. Dit betekend niet dat we terug moeten naar de grot en de knuppel, maar de balans is op dit moment ver te zoeken tussen wat deze planeet aan kan en wat de mens ermee doet. De ecologische voetprint van de mens is te groot, wat uiteindelijk zal leiden tot uitputting van de grondstoffen en bedreiging van het voortbestaan van de mens. Om dit te voorkomen moet er een evenwicht worden gevonden, zodat er een toekomst op aarde is voor de mens.

Dit houdt onherroepelijk in dat er ook een toekomst is voor de natuur aangezien er geen verschil is tussen de twee. De meeste mensen zien de natuur als iets dat een lagere waarde heeft dan hun voortbestaan. Zodra deze parasitaire verhouding gelijkgetrokken kan worden, of als er in ieder geval meer evenwicht is, kan de mens spreken van een duurzaam leven op aarde.

Teamverband

Master 1 project

Meer ervaring in teamverband heb ik in kleine mate opgedaan bij het master 1 project. In het eerste blok van dat semester moesten we samenwerken in teams om de trends in de samenleving in kaart te brengen. Ik was met een aantal anderen verantwoorderlijk voor het energieverbruik. Ook werd er veel gediscussieerd, waarbij ik heb getracht om een goede bijdrage te leveren. Dit werd ook door mijn begeleiders erkend onder andere met het eindcijfer van een 8 voor blok A.

Bouwen, huisvesten en informatiesystemen in de derde wereld

Voor het vak Bouwen, huisvesten en informatiesystemen in de derde wereld moest er in teamverband worden gewerkt. Hierin kwamen argumenten en ideeën van mij de groep goed van pas en heb ik als een team gewerkt ipv steeds de discussie te leiden. Dit kan natuurlijk liggen aan de groepsgenoten, maar ik voel wel dat ik hierin ben gegroeid.

Het eindresultaat van deze discussies en ontwerpsessies is hieronder te zien en in het verslag, de tekeningen en een filmpje (lage resolutie/hoge resolutie.

vogel-1klein-thumb
vogel-2thumb
dak3-thumb

Onderzoeksmethodologie voor Bouwtechniek

Voor het vak onderzoeksmethodologie hebben we ook samen moeten werken in een groep. Meer om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren. Dit heb ik als erg prettig ervaren. We werden iedere week enigszins gedwongen vooruitgang te boeken en er kwam telkens van 3 bronnen feedback over de gedane arbeid. Ik denk erover om dit soort teamverbanden zelfstandig op te gaan zoeken in de toekomst. Voor het vak heb ik uiteindelijk een paper geschreven en een poster gemaakt.

Master 2 project

Tijdens het master 2 project werd de onderzoeksfase (pre-design) gezamenlijk gedaan met de groep. Hierbij heb ik geen leidende rol gespeeld. Wel is de samenwerking goed verlopen op frustraties over non-productiviteit bij anderen na. Dit deel van het project staat in het eerste deel van mijn verslag uiteen gezet.

Stage

Tijdens mijn stage bij W/E adviseurs heb ik op vele projecten in teamverband samengewerkt. Hierbij werd mij een deeltaak toebedeeld, waarvoor overleg over het project en eventuele onderzoeksmethode vaak nodig was. Het verslag van mijn activieteiten is niet publiekelijk toegankelijk, maar kan op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

Vooronderzoek

Doelstelling

Van het vooronderzoek

De doelstelling van het vooronderzoek is het opstellen van een onderzoeksplan met betrekking tot het toepassen van het Cradle to Cradle concept op Nederlandse woning nieuwbouw.

In het vooronderzoek

De doelstelling in het vooronderzoek is het ontwikkelen van kennis over het Cradle to Cradle concept en opstellen van een onderzoeksplan voor het hoofdonderzoek.

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

Wat is het Cradle to Cradle concept en hoe kunnen
probleemgebieden bij de toepassing daarvan worden geïdentificeerd?

Deelvragen

 1. Wat zijn de doelen en principes van het Cradle to Cradle concept?
 2. In hoeverre zijn deze doelen en principes wetenschappelijk onderbouwd?
 3. Hoe kunnen bouwdelen als probleemgebieden met betrekking tot de toepassing van het Cradle to Cradle concept worden geïdentificeerd?

Operationalisering onderzoeksvragen

 1. Wat zijn de doelen en principes van het Cradle to Cradle concept?
  1. Wat zijn de doelen van het Cradle to Cradle concept?
  2. Met welke principes kunnen die doelen volgens het Cradle to Cradle concept worden behaald?
 2. In hoeverre zijn deze doelen en principes wetenschappelijk onderbouwd?
  1. Wat is de kritiek vanuit de wetenschappelijke wereld op het Cradle to Cradle concept?
  2. In hoeverre komt het Cradle to Cradle concept overeen met bestaande duurzame concepten?
  3. In hoeverre is er ander wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Cradle to Cradle doelen en principes?
  4. Is of wordt er wetenschappelijk onderzoek naar het Cradle to Cradle concept verricht?
 3. Hoe kunnen bouwdelen als probleemgebieden met betrekking tot de toepassing van het Cradle to Cradle concept worden geïdentificeerd?
  1. Wat zijn de ontwerpcriteria voor een Nederlandse Cradle to Cradle woning?
  2. Welke bouwdelen zijn te onderscheiden in de Nederlandse woningbouw?
  3. Aan welke criteria voldoen problematische bouwdelen?

Onderzoeksmethode

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen zal er een exploratief documentenonderzoek worden gedaan waarbij literatuur en bouwtekeningen zullen worden geanalyseerd. Na de analyse zullen de resultaten worden gesynthetiseerd waarin concreet op het beantwoorden van de deelvragen wordt ingegaan waarna een antwoord op de hoofdvraag wordt geformuleerd in de conclusie.