Onderzoeksdiagram

Hoofdonderzoeksplan

Doelstelling

Van het onderzoek

Uitwerkingen aandragen voor een bouwdeel met relatief minder kansen voor de toepassing van het Cradle to Cradle concept op de nieuwbouw van Nederlandse eengezinswoningen.

In het onderzoek

Het verkennen van de mogelijkheden voor de toepassing van het Cradle to Cradle concept op de nieuwbouw van Nederlandse eengezinswoningen.

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag

In welke mate kan een geselecteerd bouwdeel van een referentie eengezinswoning zo worden ontworpen dat het voldoet aan de Cradle to Cradle criteria?

Deelvragen

 1. Wat is het Cradle to Cradle concept?
 2. Welke bouwdelen hebben relatief minder mogelijkheden voor toepassing van het Cradle to Cradle concept op de Nederlandse eengezinswoningen nieuwbouw?
 3. In hoeverre kan het in deelvraag 2 geselecteerde bouwdeel toch worden uitgewerkt volgens het Cradle to Cradle concept?

Operationalisering onderzoeksvragen

 1. Wat is het Cradle to Cradle concept?
  1. Welke principes en doelen behoren tot het Cradle to Cradle concept?
  2. In hoeverre zijn deze doelen en principes wetenschappelijk onderbouwd?
  3. Wat zijn de ontwerpcriteria van het Cradle to Cradle concept?
 2. Welke bouwdelen hebben relatief minder mogelijkheden voor toepassing van het Cradle to Cradle concept op de Nederlandse eengezinswoningen nieuwbouw?
  1. Hoe kunnen materialen aan de in 1.3 opgestelde criteria worden getoetst?
  2. Uit welke bouwdelen is een Nederlandse referentie woning opgebouwd?
  3. Welke materialen en producten worden er standaard gebruikt om die bouwdelen uit te voeren?
  4. Voldoen deze materialen en producten aan de in 1c gedefinieerde Cradle to Cradle criteria?
  5. Wat zijn de bouwdelen waar toepassing van de Cradle to Cradle ontwerpcriteria relatief minder mogelijkheden heeft?
  6. Welk bouwdeel uit 2.5 zal worden uitgewerkt in deelvraag 3?
 3. In hoeverre kan het in deelvraag 2 genoemde bouwdeel toch worden uitgewerkt volgens het Cradle to Cradle concept?
  1. In hoeverre voldoen de huidige bouwmaterialen aan de Cradle to Cradle criteria?
  2. Met welke materialen, die bij 3.1 het beste aan de Cradle to Cradle criteria bleken te voldoen, is het geselecteerde bouwdeel uit 2.6 uit te voeren?
  3. In hoeverre is de uitvoering uit 3.2 een verbetering ten opzichte van de referentie?

Onderzoeksmethode

Om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er een exploratief documentenonderzoek gedaan waarbij literatuur en casussen zijn geanalyseerd.

Uit literatuur en casussen is de algemene materialisatie gedestilleerd waarvan, met behulp van een voor dit onderzoek ontwikkeld instrument, het voldoen aan de Cradle to Cradle criteria is berekend.

Hierna is overgegaan op het uitwerken volgens de Cradle to Cradle criteria van een bouwdeel waarvan vervolgens met het toetsingsinstrument is gemeten in hoeverre het een verbetering is.

Onderzoeksdiagram

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *