Categorie archief: Competenties

Het portfolio onderwijs aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven bestaat uit het opstellen van behaalde, te
verbeteren en te behalen competenties waar aan het einde van de
semesters op wordt gereflecteerd. Hier vindt u een overzicht van de
door mij gedefinieerde competenties en resultaten daarvan.

Innovatieve houding en onderzoeksvaardigheden

Master 1 project

Mijn master 1 project bestond uit het ontwikkelen van een visie op de gebouwde omgeving van de toekomst. Hierdoor werd ik gedwongen om buiten de gebaande wegen na te denken. Ook het ontwerp dat volgde uit deze visie had een innovatief karakter.

Mijn benadering bestond uit het ontwikkelen van een metamorf gebouw. Op deze poster is het concept toegelicht. De uitwerking is in dit verslag te lezen en in de 4 afbeeldingen hieronder.

pers1-thumb pers2-thumb pers3-thumb pers4-thumb

Onderzoeks methodologie voor Bouwtechniek

Onderzoeksmethodologie voor BTO heeft mij in mijn onderzoekstheorie en kennis doen groeien. Voor dit vak werd van ons gevraagd om een poster en een paper te maken over innovatie binnen de bouwsector. Ik had hierbij gekozen voor aanpasbare constructies, omdat dit aansloot bij mijn master 1 projectwerk waar ik op dat moment aan werkte.

Technology transfer

Bij het vak technology transfer, heb ik geleerd dat men innovatie kan bewerkstelligen door het bestuderen van andere vakgebieden zoals de ruimtevaart en de auto-industrie. Hierbij heb ik mij uiteindelijk toegespitst op het gebruik van Aspen Aerogel. Een met behulp van nanotechnologie gefabriceerd isolatiemateriaal dat zijn oorsprong vond in de ruimtevaart industrie, maar nu de overstap probeert te maken naar onder andere de bouwsector.

Mijn verslag geeft mijn bevindingen weer, de afbeelding toont het materiaal voor bewerking in een isolatie deken.

Voor dit vak werden we gedwongen om eerst onderzoek te doen naar een bepaald marktsegment. Pas daarna werd er een toepassing in de bouw gekozen waar het onderzoek een oplossing voor kon aandragen. Deze methode van heel breed naar het toepassen op een doel, in plaats van het eerst formuleren van een doelstelling werkte goed voor het verkrijgen van nieuwe inzichten.

aerogelhand-thumb

Productontwikkeling

Binnen het vak productontwikkeling heb ik met anderen vanuit een vraag van een opdrachtgever een product ontwikkeld. In dit proces is gebruik gemaakt van innovatie processen waarbij verschillende product markt combinaties werden gecreëerd vanuit onder andere sterkte en zwakte analyses. Dit proces is in dit verslag weer gegeven.

Het product dat het gevolg was van dit proces kan in zijn vorm en materialisering als innovatief worden beschouwd. Uiteindelijk heeft onze gekromd houten plafondelement op een beurs een prijs gewonnen. Op onderstaande afbeelding is een schets van een van de eerste opties van het element te zien.

plafondelement1-thumb

Mater 2 project

Mijn master 2 project bestond uit het toepassen van de Re-architecture theorie op de Maashaven silo in Rotterdam. Hierbij hebben we de baanbrekende renovatie methode van dr. A.R. Pereira Roders toegepast door eerst het bestaande grondig te analyseren, waarna een wetenschappelijk verantwoorde inschatting gemaakt kon worden van de waarde daarvan.

In mijn ontwerp dat resulteerde uit dit onderzoek wilde ik een contrast creëeren tussen het bestaande en het nieuwe. Om dit te bereiken heb ik een golvend glasoppervlak toegepast. Om dit effect te bereiken heb ik onderzoek verricht naar de mogelijkheden van gekromde glasoppervlakken. Het resultaat en mijn onderzoek is in mijn verslag weergegeven.

camera1-thumb

Ontwerpmethodologie

In dit vak van installatietechnologie, is een aantal brainstorm en onderzoeksmethoden uiteengezet, waaronder het morfologische overzicht. Met dit laatste hulpmiddel hebben we een overzicht gemaakt van de beschikbare duurzame installatie- en klimatiseringscomponenten, waar later een ontwerp uit volgde. Dit ontwerp en de ontwerpmethodiek is uiteengezet in ons verslag.

Duurzame technieken en ontwikkelingen

Master 1 project

Binnen mijn master 1 project ben ik op zoek gegaan naar informatie over aanpasbare constructies en zo heb ik kennis gemaakt met een stuk flexibiliteit waar ik nog niet eerder mee in aanraking was gekomen. Er is nog niet veel gepubliceerd op dit gebied, maar op de faculteit waren wel een tweetal promovendi die mij het één en ander konden vertellen. Dit heeft geresulteerd in een benadering van aanpasbaarheid die in mijn verslag en onderstaande afbeeldingen tot uiting komt.

pers1-thumb
pers2-thumb
pers3-thumb
pers4-thumb

Detailleren 2

Voor mijn bachelor opleiding moest ik detailleren 2 nog doen. Hierin heb ik vele duurzame technieken geïntegreerd. Ik heb voor deze moeite uiteindelijk een 8 gekregen. Van deze uitwerking kunt u twee details downloaden. De aansluiting van een buitenwand op vloer waarbij de vloer deel uitmaakt van een overstek en de aansluiteing van een buitenwand op vloer en balkon.

Onderzoeks methodologie voor Bouwtechniek

Onderzoeksmethodologie voor BTO heeft mij in mijn onderzoekstheorie en kennis doen groeien. Voor dit vak werd van ons gevraagd om een poster en een paper te maken over innovatie binnen de bouwsector. Ik had hierbij gekozen voor aanpasbare constructies, omdat dit aansloot bij mijn master 1 projectwerk waar ik op dat moment aan werkte en omdat het aansluit bij deze competentie.

Integraal ontwerpen

Tijdens Integraal ontwerpen werd van ons onder andere gevraagd om op een locatie in Arnhem een kunstenaars onderkomen te ontwerpen. Hierin heb ik meerdere duurzame technieken toegepast zoals een warmtewisselaar en pv-installatie, maar geen baanbrekende of nieuwe ontwikkelingen. In mijn korte verslag is hier meer over te lezen.

integraalontwerpen006-thumb

Stage

Mijn stage bij W/E adviseurs heeft mij veel kennis van duurzame bouwtechniek bijgebracht en mij in aanraking gebracht met de laatste ontwikkelingen op dat gebied. Ik heb het hele nationale pakket duurzaam bouwen doorgewerkt en bij vele projecten allerlei duurzame maatregelen retoetst en voorgesteld. Door eventuele gevoelige informatie in het verslag is dit niet direct toegankelijk op deze website, maar eventueel wel op aanvraag beschikbaar.

Ontwerp methodologie

In dit vak van de faculteit Installatietechnologie, werd de studenten onder andere gevraagd om een installatie en materialiseringsconcept op te stellen voor een kantoorpand. Hierbij kwam ik in aanraking met de duurzame installatietechnologie, innovatief en algemeen voorkomend. Het eindresultaat kan worden bekeken in het verslag.

Achtergronden duurzame ontwikkelingen

Bij dit vak kreeg iedere student een boektitel waar een bespreking over geschreven moest worden. Mij werd “The skeptical environmentalist” door Björn Lomborg toegewezen. Iedere presentatie van een boek werd gevolgd door een discussie over het standpunt en de kijk van de auteur op duurzame ontwikkeling. Klik op de volgende links voor mijn verslag en mijn presentatie.

Ontwerpende houding en kwaliteiten

Ik zag mijzelf lange tijd puur een ontwerpende rol
innemen bij de ontwikkeling van de duurzame gebouwde omgeving. Als duurzame
architect wilde ik een positie verwerven waar ik een bijdrage kan leveren
aan een duurzamer gebruik van de aarde door de mensheid.

De ambitie om architect te worden is echter na het tweede master
project definitief opzij gezet. Het bleek dat dit mij toch niet goed
lag en ik mij beter kon concentreren op mijn andere ambities en
competenties.

Ik streef er dus ook niet meer naar om mij te verdiepen in architectuurtheorie en -filosofie.

Teamverband

Master 1 project

Meer ervaring in teamverband heb ik in kleine mate opgedaan bij het master 1 project. In het eerste blok van dat semester moesten we samenwerken in teams om de trends in de samenleving in kaart te brengen. Ik was met een aantal anderen verantwoorderlijk voor het energieverbruik. Ook werd er veel gediscussieerd, waarbij ik heb getracht om een goede bijdrage te leveren. Dit werd ook door mijn begeleiders erkend onder andere met het eindcijfer van een 8 voor blok A.

Bouwen, huisvesten en informatiesystemen in de derde wereld

Voor het vak Bouwen, huisvesten en informatiesystemen in de derde wereld moest er in teamverband worden gewerkt. Hierin kwamen argumenten en ideeën van mij de groep goed van pas en heb ik als een team gewerkt ipv steeds de discussie te leiden. Dit kan natuurlijk liggen aan de groepsgenoten, maar ik voel wel dat ik hierin ben gegroeid.

Het eindresultaat van deze discussies en ontwerpsessies is hieronder te zien en in het verslag, de tekeningen en een filmpje (lage resolutie/hoge resolutie.

vogel-1klein-thumb
vogel-2thumb
dak3-thumb

Onderzoeksmethodologie voor Bouwtechniek

Voor het vak onderzoeksmethodologie hebben we ook samen moeten werken in een groep. Meer om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren. Dit heb ik als erg prettig ervaren. We werden iedere week enigszins gedwongen vooruitgang te boeken en er kwam telkens van 3 bronnen feedback over de gedane arbeid. Ik denk erover om dit soort teamverbanden zelfstandig op te gaan zoeken in de toekomst. Voor het vak heb ik uiteindelijk een paper geschreven en een poster gemaakt.

Master 2 project

Tijdens het master 2 project werd de onderzoeksfase (pre-design) gezamenlijk gedaan met de groep. Hierbij heb ik geen leidende rol gespeeld. Wel is de samenwerking goed verlopen op frustraties over non-productiviteit bij anderen na. Dit deel van het project staat in het eerste deel van mijn verslag uiteen gezet.

Stage

Tijdens mijn stage bij W/E adviseurs heb ik op vele projecten in teamverband samengewerkt. Hierbij werd mij een deeltaak toebedeeld, waarvoor overleg over het project en eventuele onderzoeksmethode vaak nodig was. Het verslag van mijn activieteiten is niet publiekelijk toegankelijk, maar kan op aanvraag beschikbaar worden gesteld.